PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU DZIECKA należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice dziecka. Wymagana jest przynależność rodziców do naszej parafii lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice.


OGÓLNE ZASADY

 • Tylko rodzice lub legalni opiekunowie mogą prosić o chrzest dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze siódmego roku życia (dzieci powyżej siedmiu lat muszą przejść odpowiednią katechizację).
 • Chrzest powinien być zgłoszony przynajmniej jeden miesiąc przed planowaną datą uroczystości. Wymagane są następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz zgłoszenia chrztu
 • kopia świadectwa urodzenia dziecka
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • Zaleca się, aby rodzice wybrali dziecku imię (imiona), które odpowiada duchowi chrześcijańskiemu.
 • Aby chrzest został udzielony w sposób godziwy, musi istnieć uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku. Oczekuje się od rodziców praktykowania swojej wiary (uczestnictwo w coniedzielnej Mszy św.).
 • Rodzice mają przywilej i obowiązek odpowiedzialnego wyboru rodziców chrzestnych dla swojego dziecka (prawnie wymagany jest tylko jeden rodzic chrzestny, zwyczajowo - dwoje).
 • W wypadku nieobecności rodzica chrzestnego, może go reprezentować osoba w zastępstwie (proxy).
 • Wskazane jest aby zastępca był również osobą wierzącą i praktykującą.

 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki


 • Być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję pełnienia tego zadania
 • Bie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest
 • Mieć ukończone szesnaście lat
 • Być ochrzczonym, bierzmowanym i praktykującym katolikiem, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
 • Jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego jest w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół
 • Jeśli rodzice chrzestni nie należą do miejscowej wspólnoty zobowiązani są przedstawić pisemne zaświadczenie z parafii do której przynależą, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami zdolnymi pełnić zadania rodzica chrzestnego

Zadaniem rodziców chrzestnych jest:

 • Wzięcie udziału wraz z rodzicami dziecka w naukach chrzcielnych przygotowujących do sakramentu
 • Przystąpić do sakramentu spowiedzi przed planowaną uroczystością
 • Towarzyszenie rodzicom w czasie ceremonii chrztu św.
 • Wspieranie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu ich dziecka zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego
 • Wierne wypełnianie zobowiązań rodzica chrzestnego podjętych na chrzcie świętym

NAUKI PRZED CHRZTEM

Do uczestnictwa w naukach zobowiązani są zarówno rodzice dziecka jak i rodzice chrzestni.

Można wziąć udział w naukach chrzcielnych poza parafią. W tym wypadku potrzebne jest pisemne zaświadczenie potwierdzające w nich uczestnictwo.

Nauki przed chrztem św. w naszym kościele odbywają się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 6:30 PM.
Prosimy o zgłoszenie swojej obecności dwa tygodnie przed planowanymi naukami.

SPOWIEDŹ PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM

Rodzice i chrzestni, jeśli prawo kanoniczne tego nie zabrania, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu spowiedzi, aby godnie i w pełni uczestniczyć w Świętej Eucharystii.

 CZAS SPRAWOWANIA CHRZTU ŚWIĘTEGO

W Misji Św. Brata Alberta chrzest św. udzielany jest generalnie w niedziele, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:45 PM.

 
WYMAGANE AKCESORIA

Do ceremonii chrztu świętego wymagane są:

 • Świeca chrzcielna (można ja nabyć w sklepach religijnych, również w naszym sklepiku parafialnym)
 • Biała szatka do chrztu dla dziecka – zwyczajem lokalnym często są to już gotowe białe ubranka w których dziecko przedstawiane jest do chrztu świętego.
 • Wskazany jest również odpowiedni do uroczystości strój rodziców i gości.

OFIARA SKŁADANA Z OKAZJI UDZIALANEGO CHRZTU ŚWIĘTEGO

Wysokość donacji z okazji udzielanego chrztu św. zależy wyłącznie od naszych parafian, dlatego też nie mamy tu żadnych wskazań czy sugestii. Jeżeli do złożenia ofiary używamy czeków, prosimy wystawiać je na: "St. Brother Albert Polish Mission".

DONATION

Actor Jim Caviezel Przesłanie do świata!

Przesłanie do świata! https://youtu.be/VLrEw-VgHSs

Prezydent A. Duda

Wizyta Pary Prezydenckiej w Naszej Parafi 2019

Sakrament Pokuty

Pół godziny przed każdą Mszą św.

Kontakt

Chcesz dostawać cotygodniowy biuletyn parafialny prosto do Twojej skrzynki e-mailowej?

Zapisz się na listę subskrybentów.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.