Jesteśmy dumni, że na przełomie tysiącleci zostało podarowane polonijnej wspólnocie wielkie dzieło pomnażania wiary i polskiej kultury poprzez budowę własnego ośrodka duszpasterskiego i kulturowego. Na górze mieści się kościół na 300 miejsc siedzących wraz z wydzielonym pomieszczeniem dla dzieci i ich rodziców, na dole sala, miejsce spotkań i występów kulturalnych wraz z kuchennym zapleczem oraz sklepikiem,obok pomieszczenia biurowe z mieszkaniem dla księdza.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski,wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta Hlonda łaski, o którą pokornie proszę. Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

"Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy - Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią"- napisał przewodniczący Konf. Episkopatu Polski abp Gądecki.

„Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu".

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń, nie jesteśmy pozbawioni dostępu do eucharystii i innych sakramentów.

Wykorzystajmy zatem czas Wielkiego Postu na pogłębienie życia duchowego, na umocnienie swojej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.
 
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

 
Droga Krzyżowa - w  piątek o 7:30pm

Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
 
SAKRAMENT POKUTY

Zachęcamy do regularnej spowiedzi, mimo lęków i obaw, które mogą jej towarzyszyć.  Sakrament pokuty i pojednania jest źródłem ogromnego pokoju wewnętrznego. Radość ze spotkania z Bogiem, świadomość, że przebacza nasze grzechy, leczy rany i daje nadzieję na poprawę życia przewyższy obawy, wstyd i dyskomfort towarzyszące przyznaniu się do swoich słabości. Nie ma wielkiej radości Zmartwychwstania, jeżeli w Wielkim Poście człowiek nie zmagał ze sobą.

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście:
 
 
W piątki 6:30 - 7:25pm i w soboty 4:30 - 5:25 pm
 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU

Po Mszy św. w dni powszednie - odbywa się 15 minutowa adoracja Najśw. Akramentu (w niedziele o 8:30am). To najcenniejszy czas spotkania z Panem Jezusem twarzą w twarz...

Serdecznie zachęcamy, szczególnie w Wielkim Poście, do ofiarowania Panu Bogu swojego czasu i serca.
 
 
                                                                                              ****************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ********************************************************
 
Kochani Parafianie!

            „Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu. Z Maryją, Józefem i pasterzami, z Mędrcami i niezliczoną rzeszą pokornych czcicieli nowonarodzonego Dziecięcia, którzy w ciągu historii przyjęli tajemnicę Bożego Narodzenia  także my, drodzy Rodacy i Parafianie, pozwólmy, by światło tego dnia weszło do naszych serc pełnych lęku i niepewności, niech oświeci i ogrzeje nasze rodziny i domy, niech wniesie pokój i nadzieję.

To są moje życzenia dla Was na Boże Narodzenie w tym trudnym czasie. Życzenia, które stają się pokorną, ufną modlitwą do Dzieciątka Jezus, aby Jego światło rozproszyło wszelkie ciemności Waszego życia i aby Was napełniło miłością i pokojem. Pan, który sprawił, że w Chrystusie rozbłysło Jego miłosierne oblicze, niech Was napełni swoim szczęściem i uczyni Was świadkami Jego dobroci. „Nie bójcie się! Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

 

Dear Parishioners!

“Come, all you peoples, pay homage to the Lord!” With Mary, Joseph, and the shepherds, with the Wise Men and the countless humble worshippers of the newborn Child who throughout history have embraced the mystery of the Divine Birth – likewise, dear compatriots and parishioners, may we let the light of this day come into our hearts, hearts full of fear and uncertainty; may it enlighten and warm our families and homes, and bring them peace and hope.

These are my wishes for you at Christmas in this difficult time - wishes that become a humble, trusting prayer to the Child Jesus, that His light may dispel all darkness in your life and that it may fill you with love and peace. May the Lord, who made His merciful face shine forth in Christ, fill you with His joy and make you witnesses of His goodness.

 “Do not be afraid! A Savior has been born for you, who is Christ, the Lord.”

Blessed Christmas!

 

                Fr, Jan Fiedurek, SChr

                Pastor
 
           ****************************************************************************************
 
 
                       Sakrament Pokuty:

sobota 19 grudnia – od godz. 4:00pm do 6:00pm

niedziela 20 grudnia – od godz. 10:00am do 1:00pm

 


                            Msze św.:

Wigilia 24 grudnia – Pasterka o godz. 8:00pm

Boże Narodzenie – 9:00am (po ang.), 10:30am oraz 12:00 w południe

Msze św. odprawiane są na zewnątrz kościoła
 
DO NABYCIA NA STÓŁ WIGILIJNY

Można u nas nabyć poświęcone opłatki oraz domowe pierogi (ruskie i z kapustą i grzybami). Dzwonić do biura parafialnego; 408 251 8490.

                                  ********************************************************************************

Schedule for Christmas 2020

Sacrament of Reconciliation:

Saturday, December 19 – from  4:00pm until 6:00pm

Sunday, December 20   – from 10:00am until 1:00pm

 

Christmas Masses:  

Christmas Vigil, December 24 – 8:00pm (Polish)

Christmas Day, December 25 –   9:00am (English)

                                               10:30am and 12:00 (Polish)

Masses are celebrated outside the church.
We offer for Christmas Vigil supper Christmas wafers and homemade pierogi(cheese/potatoes and cabbage/mashrooms)
Contact us: 408.251.8490
 

Strona 10 z 49

DONATION

Actor Jim Caviezel Przesłanie do świata!

Przesłanie do świata! https://youtu.be/VLrEw-VgHSs

Prezydent A. Duda

Wizyta Pary Prezydenckiej w Naszej Parafi 2019

Sakrament Pokuty

Pół godziny przed każdą Mszą św.

Czytania na każdy dzień

  • No feeds found!

Kontakt

Chcesz dostawać cotygodniowy biuletyn parafialny prosto do Twojej skrzynki e-mailowej?

Zapisz się na listę subskrybentów.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.