Jesteśmy dumni, że na przełomie tysiącleci zostało podarowane polonijnej wspólnocie wielkie dzieło pomnażania wiary i polskiej kultury poprzez budowę własnego ośrodka duszpasterskiego i kulturowego. Na górze mieści się kościół na 300 miejsc siedzących wraz z wydzielonym pomieszczeniem dla dzieci i ich rodziców, na dole sala, miejsce spotkań i występów kulturalnych wraz z kuchennym zapleczem oraz sklepikiem,obok pomieszczenia biurowe z mieszkaniem dla księdza.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski,wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta Hlonda łaski, o którą pokornie proszę. Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego.
Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie.
Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów.
Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32).
Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

·         Msza św. sprawowana jest w intencji jednej osoby;

·         ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;

·         odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych), od 1 do 30 danego miesiąca;

·         w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).
 
Mszą św. o 10:30, w niedzielę 26 września rozpoczniemy kolejny rok katechetyczny. Mamy nadzieję, że nie nastąpią ograniczenia czy restrykcje uniemożliwiające niedzielne spotkania. Podczas katechezy zachowane będą wymagania stawiane przez władze świecki i kościelne.

W ramach katechezy prowadzone będzie też przygotowanie do Pierwszej Komunii św. oraz Sakramentu Bierzmowania.

Zapisu dziecka na katechezę można dokonać po niedzielnej Mszy św. u Pani Magdaleny Kadłuczki, tel 408 250 3666.

 
ZAPISY NA KATECHEZĘ
WARTOŚĆ KATECHEZY W RODZINIE

Dzieci i młodzież często mają dziś duży problem z wiarą, bo w dużej mierze pochodzą z domów, gdzie   wiara jest "letnia". Ich rodzice jeszcze nie mówią: nie chcemy Kościoła, ale też nie mają żywej wiary. Nie są więc w stanie przekazać dzieciom swojego             doświadczenia Boga, czy przekonać je, że liczą się w życiu z Bogiem, bo to wyraża się m.in. przez codzienną modlitwę, udział w niedzielnej Eucharystii.

Katecheza przy kościele służy pomocą rodzicom, ale ich nie wyręcza. Oni dalej są pierwszymi i najważniejszymi katechetami dla swoich dzieci. I to oni przekazują      dzieciom prawdę o osobowym Bogu. Bez tego przekazu Bóg zostanie tylko zapamiętanym, omówionym, wyuczonym pojęciem.

 
Tak jak w poprzednich latach - w letnie miesiące nie ma Mszy św. o 12 w południe.
Być może taki porządek Mszy św. pozostanie już na stałe.
 
Chrystus umarł! Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ!

                                      Chrystus powróci!

Przeżywając tę wielką Tajemnicę Wiary, stajemy już nie przy pustym grobie, ale przy ołtarzu. Tu Jezus Żywy i Prawdziwy staje się dla nas Chlebem dającym życie wieczne. Otwórzmy więc nasze serca na dar pokoju i miłosierdzia, który przynosi Zmartywchwstały Pan. Głośmy z mocą Jego przesłanie miłości, której świat tak bardzo jest spragniony. Modlitwą ogarnijmy wszystkie sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i parafii.

Błogosławionych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!


Christ has died! Christ has RISEN! Christ will come again!

Experiencing this great Mystery of Faith, we are already standing, not before the empty tomb, but before the altar. Here Jesus, living and true, becomes for us the Bread of eternal life. Let us therefore open our hearts for this gift of peace and mercy, which the Risen Lord brings. Let us preach with power his message of love, for which the world is so eager. With prayer, let us encompass all of the works of the Church, our Fatherland, and our parish.

A blessed Feast of the Resurrection of the Lord filled with faith, hope, and love!

Fr. Jan Fiedurek, SChr

Pastor

 


 


 

Strona 9 z 49

DONATION

Actor Jim Caviezel Przesłanie do świata!

Przesłanie do świata! https://youtu.be/VLrEw-VgHSs

Prezydent A. Duda

Wizyta Pary Prezydenckiej w Naszej Parafi 2019

Sakrament Pokuty

Pół godziny przed każdą Mszą św.

Czytania na każdy dzień

  • No feeds found!

Kontakt

Chcesz dostawać cotygodniowy biuletyn parafialny prosto do Twojej skrzynki e-mailowej?

Zapisz się na listę subskrybentów.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.